کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

 

 

جمعه ای دیگر طلوع کرد و ماه زیبای رخ ِ شما هنوز طلوع نکرده است ...

 

چشم که باز کردم و طلوع آفتاب را دیدم ...

 

اما آفتاب تمام نمای بشریت نبود ...

 

آقاجان دیشب "کربلا" کنار ارباب همراه باشهدا زیر قبه ی ارباب برای فرجتان دعا کردید ؟!!!

 

آقا دعاهای ما "بو" میدهد ...

 

شما دعا کنید برای دلهایمان ...

 

دلمان گرفته آقا...

جمعه هایمان "بغض"است ...

آقا !!

 

.

کدام جمعه دعا مستجاب خواهد شد

سـوار صـاعـقـه پـا در رکـاب خـواهد شد؟

کدام جمعه ز تاثـیـر تـابـش خورشـیـد

دلی که یخ زده از غصه ، آب خواهد شد . . . ؟