کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

http://molamali.ir/wp-content/uploads/2012/04/ya_zahra.jpg


مادر همه ی شیعیان فاطمه ی زهرا است...

اوست که هرگاه دلمان در آشوب است به او پناه میبریم.

مادر جان...امسال بدون تو عید نداریم...

لعنت به آن کسانی که تو را از ما گرفتند...

یا فاطمه زهرا...