کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...مادری که باشی مرگت نیز چون مــــآدرت میشود ...


شنیده ای که میگویند ، شهـــــــــــدا مستجـــــــاب الدعوه اند ؟؟؟


نمونه اش اینجاست ...


زیر دوش حمام ایستاده بود ، برگشت به رفیقش گفت : از خدا خواسته ام وقتی شهید شدم جنازه ام گم بشه ...

نه ایرانیا پیداش کنند نه عراقی ها ...30 سال که هنوز نه ایرانی ها پیدایش کرده اند ... نه عراقی ها ...

و قبـــــــــر خالی اش همدم تنهایی هایم است ...حاج عمران تشنه ی خونش بود ...ای شهیــــــــد !!

دستی برآر و ما قبرستان نشینان را از این عادات سخیف بیرون کش


مصطفای شهیـــــــــدم ....

تولدت مبارک ...


شال عزایت را آماده کرده ای ؟؟


نمیدونم چه حکمتی داره که هرکی مادری بود ، مداح بود ، مثل مادر شهید شد .. مظلوم ، گمنام ، بابازوی زخمی ، با پهلوی شکسته ،...

هیییییییییییییییا زهرا.س.