کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

 

 

oshagh5.jpg

 

 

 

 

 

زبان حال شهید حجت الله رحیمی :

 

 

دیدی آخرش "حـــــــــــاجتمـــــــــو " ازت گرفتم !!