کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...


میشه منم مثل این دختر بچه خودمو برسونم به شبکه های ضریحت ، ارباب ؟؟

 

.

.

.

تو غلام سیاه رو خریدی ...

 

 منم یه دل ِ سیاه دارم ، میخری ارباب ؟!!؟

 

 


 

تویی که نمیشناسمت !!

 

                        سلام ...

 


...بزرگی راپرسیدند:


زندگی چند بخش است؟


گفت دوبخش٬کودکی وپیری


گفتند:پس جوانی چه؟


گفت: " فدای حسین "
اما جوانی ِ من " ح س ی ن " ،  فدای ِ چه شد ؟؟

عکس بالا حرف کسانیست که تو را دارند ح س ی ن ...

من چه بگویم ارباب ؟؟