کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

حجت.jpg


بســــــــم رب الشهدا والصدیقین


2 هفته تا دومین سالگرد شهـــــــــــادت

شهید حجت الله رحیمی ماندهبنا داریم ختــــــم قرآنی برای این شادی روح این شهیـــــد

برگـــــــــــــزار کنیم ...


مایل بودین در این ختم قرآن شرکت کنیـــــــــــــد


و نفری یک جز را قرائت کنید و اعلام کنید جز انخابیتون رو.


تاریخ شهــــــــــــــــادت : 18 اسفند


التماس دعا


جزء 1                                                                                      ناموس خــدا                                  

جزء 2

جزء 3

جزء 4

جزء 5

جزء 6

جزء 7

جزء 8

جزء 9

جزء 10                                                                                    مریم (مهاجر)

جزء 11

جزء 12

جزء 13

جزء 14

جزء 15                                                                                    نمی از یــم

جزء 16

جزء 17

جزء 18

جزء 19

جزء 20

جزء 21

جزء 22

جزء 23

جزء 24

جزء 25

جزء 26

جزء 27

جزء 28

جزء 29

جزء 30                                                                                   مظهــــر زیبایی

سلام خدا ...


من خسته ام ...


نجاتم بده ...


همین .