کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

بنده ی حقیر سرا پا تقصیر ...

منتظرم تا یروز حاجتمو بگیرم ...

داداش حجتم با وبلاگ "بیرق ما چادر خاکی توست" آسمانی شد

ومن امید دارم تا با وبلاگ "کربلا رفتن خون میخواهد " کربلایی شوم ...

دعا کنید ...

یازهرا.س.