کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

 

 


اصلا "حسین" جنس غمش فرق می کند ...

.

.

.

.

 

دارد باورم می شود "ح س ی ن" ، که تو همه ات فرق می کند ...