کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

شهید بسییجی حجت الله رحیمیخادم الشهید ، شهید محمد سلیمانی :

خدایا مرگم را برسان ، دیگــــــر تحمل بی حجابهای شهر را ندارم...