کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

[تصویر:  2-17.jpg]


یه دلنوشته برات نوشتم اما به دل ِ خودم هم ننشست ...

پاک کردم ...

فقط اومدم بگم تولدت پیشاپیش مبارک ...

دلم گرفته ...

بغض داره خفه ام میکنه ...

دوست داشتم الان پیش قبر خالیت بودم...

دعام کن ...

یازهرا.س.