کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

کاش یروز بیای و به این خونه ی من سر بزنی ...

یه نگاه بندازی و سری تکون بدی و بگی ازم راضی هستی ...


آقا ...

دلم دارد از دستم می رود ...

دریاب جسم ِ زمین گیرم را ...


دلم امام زمان میخواد ، چرا آقا منو نمیخوای ؟؟؟:((:((