کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

http://hadinet.ir/i/attachments/1/1339972079367272_large.png


یکی درد و یکـی درمـان پسنــدد
                                                                
یکی وصل و یکی هجران پسنـدد


من از درمان و درد و وصل وهجران
                                                                
پسنـدم آنچـه را جـانان پسنـدد