کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...


امروز از عکس تو گذشتم و فردا از عزیزانم باید بگذرم ...


http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/puke/4.jpg


خودت میدونی چقدر سخت بود برام ...

این روزها خیلی محتاج دعا هستم شهید ...

دعایم کن لطفا :(