کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

کسی که الان که اینجام و عشق شهدا در قلبم هست را مدیون

این "بزرگ مرد" هستم ...


کسی که این روزها یادش ، رفتنش ، نبودنش ...

داغ مادرش را تازه تر میکند ...

و چراغیست در تاریکی این "آخرالزمان"...


کسی که ثابت کرد در این دوران قحطی شهادت هم میتوان

"شهیــــــد" شد ....